Erkan Ceylan
Erkan Ceylan Sitenin sahibi.

UFW İle Linux Üzerinde Firewall Konfigürasyonu

UFW İle Linux Üzerinde Firewall Konfigürasyonu

Firewall yani güvenlik duvarı dediğimiz yapı temelde, bilgisayarımızın ya da sunucumuzun internet dünyasında güvenli hale gelmesini sağlayan kurallar setidir. Belirli portların açılması, kapatılması, sınırlanması, ip bazlı engelleme vs pekçok spesifik kural tanımlanabiliriz.

Linux tabanlı işletim sistemlerinde güvenlik duvarı varsayılan olarak iptables’dır. Ancak iptables Linux’e çok aşina olmayan kullanıcılar için biraz komplike olabilir. Benim gibi Linux acemisi iseniz firewall ayarlarını yapmak için ufw komut setini kurup kullanabilirsiniz. Ufw yani (uncomplicated firewall) karmaşık olmayan güvenlik duvarı, basit ve anlaşılır komutlarla güvenlik duvarımızı konfigüre etmemizi sağlar. Esasında yaptığı iş, iptables için basit bir arayüz oluşturması.

Photo of Computer

Ubuntu için ufw kurulum komutu:

$ sudo apt-get install ufw

Güvenlik duvarında tanımlanmış olan kural setini listelemek için:

$ sudo ufw status verbose

Linux işletim sistemlerinde varsayılan olarak tüm portlar kapalı olduğu için firewall da aktif değildir. Bu nedenle yukaridaki komutu çalıştırdığınızda aşağıdaki sonucu almış olabilirsiniz.

Output:
Status: inactive

Firewall’ı aktive etmek için ise bu komutu yazıyoruz.

$ sudo ufw enable

Güvenlik duvarımızın aktif hale geldiğini aşağıdaki çıktıdan anlayabilirsiniz.

Output:
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To             Action   From
--             ------   ----
22/tcp           ALLOW IN  Anywhere

Şuan bunu yazmanızı tavsiye etmem ama ileride firewall’ı pasif hale getirmek isterseniz bu komutu yazmanız yeterli.

$ sudo ufw disable

Artık, güvenlik duvarımızda ufw ile yeni kurallar tanımlamaya başlayabiliriz.

$ sudo ufw [allow veya deny] [port numarası ya da servis ismi]

Kuralı tanımlama deseni temel olarak böyle. Allow ile belirttiğimiz porta erişime izin verir, deny ile erişimi engelleriz. Port numarası yerine http gibi sistem üzerinde tanımlı servis kısaltmalarını da yazabiliriz.

Belirli port aralığına izin vermek için aşağıdaki komut kullanılır. Örnek olarak 1900 ile 2000 arası tüm portları aktif ediyoruz.

$ sudo ufw allow 1900:2000/tcp
$ sudo ufw allow from 192.168.5.10

Bir portu internetten gelen isteğe açmak için ise alttaki komutu kullanmalısınız.

$ sudo ufw allow to any port 22

Kural silmek için delete anahtar sözcüğü kullanılır. Örnek olarak ssh bağlantısına izin veren kuralı silelim

$ sudo ufw delete allow ssh

Port numarası ile kural silelim.

$ sudo ufw delete allow 22/tcp

Kuralları numaralandırılmış olarak listeleme komutu

$ sudo ufw status numbered

Çıktımız ise bu şekilde;

Numbered Output:
Status: active

   To             Action   From
   --             ------   ----
[ 1] 22             ALLOW IN  15.15.15.0/24
[ 2] 80             ALLOW IN  Anywhere

Listedeki 2 numaralı kuralın kaldırılması için gerekli komut;

$ sudo ufw delete 2

Firewall’daki tüm kuralların silmek / firewallı resetlemek istersek ise reset komutu işimizi görecektir.

$ sudo ufw reset

Bugünde ufw ile Linux tabanlı sistemlerde güvenlik duvarı yapılandırma komutlarını öğrendik. Sorularınız için benimle iletişebilirsiniz. Esen kalın efenim…

Kaynakça


https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-a-firewall-with-ufw-on-ubuntu-14-04

comments powered by Disqus